برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ها

c (3834)

Science and Reserch Branch of Guilan Thesis Subject: review of jurisprudential and Legal of the guile affect in the will(determination) Advisor: Dr. Rostami By: Abdolhossein Hajati education Field : private rights(Law) Section:Master of science academic ادامه مطلب…

پایان نامه ها

c (3833)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده علوم انسانی گروه آموزشی حقوق پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: حقوق خصوصی عنوان: بررسی فقهی حقوقی تعهدات ابتدایی استاد راهنما: دکتر عباداله رستمی چلکاسری نگارنده: سعید ادامه مطلب…

پایان نامه ها

c (3832)

دانشگاه قم دانشکده آموزشهای الکترونیکی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی عنوان : بررسی عقد مغارسه و باغبانی در فقه اسلامی وحقوق ایران استاد راهنما : آقای دکتر سید حسن وحدتی شبیری استاد ادامه مطلب…

پایان نامه ها

c (3831)

پردیس بین المللی ارس گروه حقوق پایان نامه براي دريافت درجه کارشناسی ارشد در رشته ي حقوق گرايش خصوصی عنوان بررسی سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در رویه داوری تجاری بین المللی با تاکید ادامه مطلب…

پایان نامه ها

c (3830)

به نام خدا معاونت پژوهش وفن آوری منشور اخلاق پژوهش با یاری از خداوند سبحان واعتقاد به این که عالم محضرخداست وهمواره ناظر براعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش ادامه مطلب…

پایان نامه ها

c (3829)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A.) گرايش حقوق خصوصي عنوان: بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا استاد راهنما: دکتر محمد حسین جعفری استاد مشاور: دکتر حسن رحیم زاده میبدی نگارنده: ادامه مطلب…

پایان نامه ها

c (3828)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A( گرايش عنوان : بررسی توقیف حقوق و دریافتیهای مستمر افراد و نحوه اجرای آن استاد راهنما: دكتر سعید شریعتی استاد مشاور: دكتر ادامه مطلب…

پایان نامه ها

c (3827)

دانشگاه سمنان دانشکده علوم انسانی گروه حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی عنوان : بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران استاد راهنما: ادامه مطلب…

پایان نامه ها

c (3826)

دانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان نامهی کارشناسی ارشد در رشتهی حقوق عمومی آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری به کوشش نغمه میرزایی فهلیانی استاد راهنما دکتر سید مجتبی واعظی خرداد ماه ادامه مطلب…

پایان نامه ها

c (3825)

دانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان نامهی کارشناسی ارشد در رشتهی حقوق عمومی امکان برقراری نظام پارلمانی و آثارحقوقی آن در ایران به کوشش کاظم نور بخش استاد راهنما دکتر نادر مردانی اسفند 1391 به ادامه مطلب…

پایان نامه ها

c (3824)

دانشكده حقوق و علوم سياسي پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته حقوق خصوصي ضمانت مستقل در قراردادهاي بين الملل استاد راهنما : جناب آقاي دكتر اميني به كوشش طناز سامي وند تير ماه 1391 به ادامه مطلب…

پایان نامه ها

c (3823)

واحد بین الملل پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی جلب ثالث به کوشش: زهرا پروانه سنگری استاد راهنما: دکتر سیروس حیدری اسفند 1392 به نام خدا اظهار نامه اینجانب زهرا پروانه سنگری (909009) ادامه مطلب…