پایان نامه ها

c (3828)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A( گرايش عنوان : بررسی توقیف حقوق و دریافتیهای مستمر افراد و نحوه اجرای آن استاد راهنما: دكتر سعید شریعتی استاد مشاور: دكتر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (3829)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A.) گرايش حقوق خصوصي عنوان: بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا استاد راهنما: دکتر محمد حسین جعفری استاد مشاور: دکتر حسن رحیم زاده میبدی نگارنده: ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (3830)

به نام خدا معاونت پژوهش وفن آوری منشور اخلاق پژوهش با یاری از خداوند سبحان واعتقاد به این که عالم محضرخداست وهمواره ناظر براعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (3831)

پردیس بین المللی ارس گروه حقوق پایان نامه براي دريافت درجه کارشناسی ارشد در رشته ي حقوق گرايش خصوصی عنوان بررسی سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در رویه داوری تجاری بین المللی با تاکید ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (3832)

دانشگاه قم دانشکده آموزشهای الکترونیکی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی عنوان : بررسی عقد مغارسه و باغبانی در فقه اسلامی وحقوق ایران استاد راهنما : آقای دکتر سید حسن وحدتی شبیری استاد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (3833)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده علوم انسانی گروه آموزشی حقوق پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: حقوق خصوصی عنوان: بررسی فقهی حقوقی تعهدات ابتدایی استاد راهنما: دکتر عباداله رستمی چلکاسری نگارنده: سعید ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (3834)

Science and Reserch Branch of Guilan Thesis Subject: review of jurisprudential and Legal of the guile affect in the will(determination) Advisor: Dr. Rostami By: Abdolhossein Hajati education Field : private rights(Law) Section:Master of science academic ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (3825)

دانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان نامهی کارشناسی ارشد در رشتهی حقوق عمومی امکان برقراری نظام پارلمانی و آثارحقوقی آن در ایران به کوشش کاظم نور بخش استاد راهنما دکتر نادر مردانی اسفند 1391 به ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (3826)

دانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان نامهی کارشناسی ارشد در رشتهی حقوق عمومی آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری به کوشش نغمه میرزایی فهلیانی استاد راهنما دکتر سید مجتبی واعظی خرداد ماه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (3827)

دانشگاه سمنان دانشکده علوم انسانی گروه حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی عنوان : بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران استاد راهنما: ادامه مطلب…

By 92, ago